NOTES - 2016 

Plataforma virtual que funciona com a biblioteca musical i permet emmagatzemar i compartir informació musical amb una xarxa de contactes.