EINA + - 2018 (wip)

App que funciona com a plataforma virtual per la universitat EINA. L’objectiu del projecte és saber què passa en un espai a temps real.